چگونه کودک خود را برای رفتن به مدرسه آماده کنیم؟
آتلیه عکاسی کودک مدرسه اجتماعی بزرگتر از خانواده است که کودک ملزم به ترک خانواده برای بخشی از زمان فدر روز و پیوستن به این جامعه ی بزرگتر است. با توجه به اینکه بسیاری از قوانین وضع شده در مدرسه با قوانین داخل خانه متفاوت است، کودک از یک سو موظف به رعایت نظم و انضباط بیشتر بوده و از سوی دیگر کودک می بایست مهارتهای دیداری و شنیداری و ارتباطی خود راتقویت کند، پس در نتیجه کودک ما با یک عدم تعادل برسد میتوان گامهای زیر را برداشت:
گام اول: روز اول مدرسه حتما همراه کودک خود باشیم، حتی اگر مجبور باشیم مرخصی بگیریم و یا کودک نوزاد خود را برای ساعتی به کسی بسپاریم.
گام دوم: همراه کودک خود نزد معملشان رفته و خصوصیات منحصر به فرد و مثبت کودکمان را برای او شرح دهیم. بگذاریم کودکمان در فضای کلاس احساسی راحتی کند و کلاس برای او محیطی ناشناخته نباشد.
گام سوم: خیال فرزندمان را از وسیله رفت و آمد او راحت کنیم و اگر برای او سرویسی تهیه شده است، یکبار همراه سرویس او به مدرسه برویم وبا راننده سرویس صبحت کنیم و در مورد قوانین و نکات ایمنی که باید در طول مسیر رعایت کنند با کودکمان صحبت کنیم.

گام چهارم: اجازه دهیم نوشت افزار و کیف مدرسه اش را انتخاب کند. به خاطر داشته باشیم انتخاب کودک می تواند از بین چند انتخاب ما باشد.مثلا 6 کیف را که از لحاظ قیمت و کیفیت برای ما مناسب است را روی میز چیده و به کودک می گوییم: « از بین این 6 تا هر کدام را که می خواهیی انتخاب کن.» با این ترفند هم به کودکمان حق انتخاب داده ایم و هم کودک چیزی را بر خلاف میل ما خریداری نکرده است.

گام پنجم: مطمئن باشیم که او برای رفتن به دستشویی در مدرسه به شکل بر نمی خورد، به طور مثال میتواند راحت دکمه ی شلوارش را باز کند و یا خود را خوب بشوید.

گام ششم: مهارت گوش دادن را در کودک تقویت کنیم و به او آموزش دهیم که باید تابع مقررات کلاس باشد. به او بگوییم که دیگر آنقدر بزرگ شده است که ساعتی را بدون وول خوردن در جای خود بنشیند و به صحبتهای معلم گوش کند، و هنگامی که سوال دارد دست خود را بالا ببرد و اجازه بگیرد.

گام هفتم: هنگام بازگشت از مدرسه با او همدلی کرده و اگر دوست دارد در مورد وقایعی که بر اوگذشته صحبت کند با تمام وجود گوش دهیم.

• نکته: هرگزدر لحظه ای که کودک وارد منزل میشود نپرسیم « امتحانات چی شد و یا چند شدی» بلکه اول خودکودک را مورد توجه قرار دهیم و بپرسیم امروز برایش روز خوبی بود یا خیر؟ و چند دقیقه بعد در مورد تکالیف و امتحاناتش صحبت می کنیم.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی