“برای درک کامل یک کودک، ابتدا باید یک مادر بود.”
آتلیه عکاسی دنیای کودک

تعرفه ها

نوزاد

از150
 • 1 نفر
 • جلسه 45 دقیقه
 • 10 عکس دیجیتال
 • کاربرد شخصی

مادرانه

از275
 • 1-3 نفر
 • جلسه 2 ساعته
 • 30 عکس دیجیتال
 • کاربرد شخصی

خواهران و برادران

از495
 • 1-5 نفر
 • جلسه 3 ساعته
 • 50 عکس دیجیتال
 • کاربرد تجاری

35% تخفیف

هر جلسه تصویر برداری تا آخر اسفند