پاداش دادن و شیوه های آن
پاداش دادن:
آتلیه عکاسی کودک پاداش دادن برای تقویت و بیشتر شدن رفتار های مطلوب استفاده می شود.
پاداش خود به چند دسته تقسیم می شود:
پاداش فعالیتی: در این پاداش محور اصلی کودک است. فعالیتهایی که به آن علاقه دارد باید مورد توجه قرار گرفته شود، مثل بازی کردن، داستان خواندن.
پاداش فیزیکی: نوازش کردن، بوسیدن و یا بغل کردن ازجمله پاداشهای فیزیکی است.
پاداش کلامی: همانند تشکر کردن، گفتن کلامات محبت آمیز به یاد داشته باشیم که جملات تشویقی باید با احساس و تاثیر گذار گفته شود.

شیوه ی پاداش دهی « اقتصاد پته ای »
یکی از روش هایی که می توان به عنوان روش های تقویتی اعمال نمود « اقتصاد پته ای » است.

این روش دارای مراحلی است که می بایست دقیقا اجرا شود:

• به کودک توضیح دهیم که دقیقات چه رفتاری را قرار است تغییر دهد یا اینکه قرار است چه رفتار هایی را بیشتر انجام دهد.
• قرار دان یکسیر قوانین به این معنا که در ازای انجام آن کار برچسب دریافت خواهد کرد.
• قرار دادن یک عامل تقویتی که همان پته یا نشانه ی تقویت است، این پته می تواند برچسب های ستاره ای شکل باشد و یا اگر فرزند ما پسر باشد می توانیم از برچسب ماشین استفاده کنیم.

مثال:

• برای سلام کردن بدون یادآوری یک برچسب
• برای به موقع به رختخواب رفتن یک برچسب
• اگر در بشقابش غذا باقی نماند یک برچسب

به ازای هر 10 برچسب یک جایزه بزرگتر در نظر می گیریم.

سعی کنید برای هر ماه تعدا محدودی ازکارهای مفید و مناسب را تعیین کنید تا تمرکز کودک بیشتر شود، اگر از او در یک زمان کارهای زیادتری بخواهیم دچار سردرگمی می شود و باعث می شود، کودک رفتار مناسب خود را گسترش ندهد.

شرایط ستاره دهی:
• اگر کودک کاری را طبق قوانین وضع شده که قبلا به او گفته ایم انجام نداد و انجام آن را به بعد از تذکر ما محول کرد، برچسب دریافت نمی کند.
• توجه داشته باشید که با خواهش، التماس، گریه و لوس کردن نباید از شما برچسب بگیرد و برچسب فقط بر مبنای اجرای قوانین به کودک تعلق می گیرد.
• جایزه ای که برای تعداد برچسب هایی که در نظر گرفته ایم حتما باید به عدد ثابتی اختصاص داده شود. مثلا 10 عدد یا حتما 12 یا 15 یادتان باشد نگوییم ده پانزده تا.
• در تعداد علامت ها با کودک به توافق برسید.
• جایزه بزرگتر باید بلافاصله بعد از گرفتن عدد برچسب های لازم به او داده شود این جایزه می تواند رفتن به سینما و یا پارک باشد.

نکته ی بسیار مهم: به قول معروف وعده ی سرخرمن ندهید زیرا تقویت زمانی موثر است که به موقع و به جا باشد و در نتیجه تاثیر گذار باشد.

• در ابتدای امر به تعد کمی برچسب دریافتی جایزه می دهیم و کم کم تعداد برچسب ها را بیشتر می کنیم تا این رفتار کم کم به صورت عادت در بیابد.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی