بسیاری از فرزندان از آمپول می ترسند و مقاومت شدیدی در برابر تزریق انجام می دهند، به طوریکه اغلب مواقع از تصور اینکه دوباره در مطب، کودکمان قرار است چه الم شنگه ای بر پا کند دچار عذاب می گردیم.
ولی باید توجه داشت که این ترس ممکن است نتیجه رفتار غلط ما در گذشته باشد، کافیست کمی فکر کنیم و ببینیم چند بار وقتی کودکمان اذیت می کرده، دیر می خوابیده یا بهانه می گرفته به او گفته ایم « اگر به رفتارش ادامه دهد آمپولش خواهیم زد!» پس تعجبی ندارد که حالا این رفتار ترس آلود را از او ببینیم.
ولی نباید نگران بود، زیرا هر رفتاری آموختنی است. و می توان همیشه رفتاری دیگر را جایگزین آن کرد و رفتار قبلی را به فراموشی سپرد.
گام اول: تعریفی صحیح و واقعی از تشویق برای او ارایه می دهیم هیچگاه فکر نکنیم بچه از چیزی سر در نمی آورد و صلاح کار خود را نمی داند. اگر در موقعیتی مناسب، قبل از انجام تشویق ها این ارایه اطلاعات صورت گیرد بسیار مفید واقع خواهد شد. بهتر است از همین حالا شروع کنیم !

توضیح در مورد اینکه وقتی تزریق می کنیم ماده مورد نیاز بدن ما وارد خون شده و خون در تمام بدن جریان دارد پس بهبودی زودتر حاصل می گردد. می توانیم با لوله های پلاستیکی ریز این جریان را به او نشان دهیم.

ترس بعدی کودک در مورد این است که خونی که بعد از تزریق از او خارج می شود بند نیاید، پس سیستم لخته شدن و اینکه هر خونی که از بدن خارج شود پس از مدتی انعقاد پیدا کرد را برای توضیح دهید و بگوییم مثل ژله که در یخچال می گذاریم بسته می شود و دیگر جاری نمی شود.

یکی از دیگر عوامل ترس، از این است که سوزن ممکن است بدنش را پاره کند می توانیم از یک بادمجان برای نشان دادن عمل تزریق و اینکه ببیند حفره ی بوجود آمده از سوزن بسیار ریز است. وقتی عملا این موضوع را به کودک بیاموزیم و اجازه دهیم خود او این عمل را تکرار کند کم کم ترسش بر طرف می شود.

اگر کودک حتی از دیدن آمپول هراس دارد بازهم از سیستم حساسیت زدایی منظم در بخش مقابله با ترس گفته شده استفاده میکنیم به این ترتیب کم کم او به حل مساله عادت می کند.

با رضایت خود کودک به مراکز انتقال خون برویم تا او این فرآیند را از نزدیک ببیند.

دیدن کودکانی که با رضایت آمپول می زنند برای رفع این ترس مفید است.

یکی دیگر از عوامل ترس، طول زمان تزریق است او تصور می کند که این زمان نمی خواهد تمام شود بهتر است به او بگوییم یک شعر مخصوص که فقط اندازه ی شمرده 1 تا 10 است را حفظ کند و زمان تزریق این شعر را بخواند.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی