کودکان باید بدانند زمانی که بر خلاف قوانین خانه کاری انجام داده اند و یا اینکه در انجام کاری که به آنها محول شده است کوتاهی کرده اند پیامدی منفی دریافت خواهند کرد.
البته توجه داشته باشید باید مجری خوبی برای اعمال این قوانین باشیم و به صورت کامل و صحیح هر قانون را اجرا کنیم معمولا مادران و پدرانی که گاهی از روی دلسوزی و یا محبت مادرانه و پدرانه قانونی را نقض و گاهی به دلیل عصبانیت قانونی را با شدت بیشتری اعمال میکنند و یا به دلیل خستگی آن را لغو میکنندجواب درستی دریفات نمی کنند پس اعمال محرومیت حتما دقیق و به دور از احساسات صورت گیرد.
برای محرومیت شرایطی وجود دارد:

• در نظر گرفتن جایگاهیی در خانه دور از وسایل بازی کودک ، تلویزیون و هر چیز سرگرم کننده ای ، با نام اتاق خلوت از آن یاد می کنیم .

• با این تفاسیر اتاق خواب کودک جای مناسبی برای اتاق خلوت نیست یادمان باشد این مکان نباید ترسناک و تاریک باشد و همچنین حمام ،دستشویی و یا انباری خانه اصلا جای مناسبی برای اتاق خلوت نیست.

معمولا می توانیم از راهرو یا گوشه ای از اتاق دیگر را به این کار اختصاص دهیم.

روش اجرا:

• یک دستور ساده به فرزند خود بدهید
• اگر بعد از 10 ثانیه انجام نشد به او یک اخطار بدهید « اگر برق را خاموش نکنی باید به اتاق خلوت بروی»
• بازهم 10 ثانیه صبر می کنیم اگر انجام نداد به او می گوییم : به خاطر اینکه کاری که از تو خواستم را انجام ندادی پس باید جریمه شوی،دقت کنید نباید بدون توضیح دادن عواقب کار، او را کشان کشان به طرف اتاق خلوت ببریم.
• با کودک کلنجار نمی رویم بحث نمی کنیم ، بلکه قاطع او را به سمت اتاق خلوت می بریم.
• قاعدتا کودک در این مرحله شروع به گریه کردن ، التماس ، خواهش ، قول دادن می کند ولی باید تمام این رفتار ها را نادیده گرفت.
• از کودک خود می خواهیم روی صندلی در اتاق خلوت بنشیند.
• دکتر والس هال معتقد است زمان محرومیت به ازای هر سال از سن کودک یک دقیقه است توجه داشته باشید از یک ساعت که ثانیه شمار داشته باشد استفاده می کنم و بهتر است هنگام پایان محرومیت این ساعت زنگ بزند.

مثال: ارمیس 7 سال دارد پس او باید 7 دقیقه روی صندلی بنشیند.

• یادمان باشد طی این زمان اگر کودک آرام بود به او می گوییم زمان نشستن در اتاق خلوت تمام شد.
• بعد از گذراندان مراحل بالا دوباره دستور اول را تکرار کنیم ، اگر انجام نداد دوباره 8 مرحله ی قبلی اجرا شود.

نکته ای که نباید فراموش کرد این است که فرزند ما نیز باید در جریان تمام قوانین اتاق خلوت باشد. نباید بگذاریم محروم شدن راهکاری برای شانه خالی کردن از مسئولیت محول شده برای او باشد، مثلا کودکی که به خاطر انجام ندادن نظافت اتاقش ترجیح می دهد دقیقه هایی زیاد روی صندلی بشیند. پس دوباره یادآور می شویم بعد از اعمال محرومیت موقت باید دستوری که به او داده شده بود را دوباره از او خواست.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی