چگونه کودک خود را برای رفتن به مدرسه آماده کنیم؟

2019-05-19T12:25:25+04:30

چگونه کودک خود را برای رفتن به مدرسه آماده کنیم؟ آتلیه عکاسی کودک مدرسه اجتماعی بزرگتر از خانواده است که [...]

چگونه کودک خود را برای رفتن به مدرسه آماده کنیم؟2019-05-19T12:25:25+04:30

فرزندم خودش را به بیماری می زند و نمی خواهد به مدرسه برود

2019-05-19T12:23:46+04:30

صبح که کودک را از خواب بیدار می کنیم اظهار می کند که دل درد بسیار شدید یا سر درد [...]

فرزندم خودش را به بیماری می زند و نمی خواهد به مدرسه برود2019-05-19T12:23:46+04:30

کودک مدام در خانه می دود و با وسایل و افراد برخورد می کند

2019-05-19T12:19:38+04:30

گام اول: شناسایی منشاء رفتار مثال ممکن است کودک به علت گرسنگی، ترس از چیزی یا از فرط خوشحالی این [...]

کودک مدام در خانه می دود و با وسایل و افراد برخورد می کند2019-05-19T12:19:38+04:30

فرزندم بیشتر اوقات خود را صرف بازی کامپیوتری می کند

2019-05-19T12:18:31+04:30

گام اول: آگاهی به این موضوع که بازی های کامپیوتری جذابیت زیادی برای کودک دارند مثلا موفقیت در گذراندان یک [...]

فرزندم بیشتر اوقات خود را صرف بازی کامپیوتری می کند2019-05-19T12:18:31+04:30