عادت مسواک کردن چیزی نیست که بخواهیم از آن سرسری بگذریم و موکول کنیم به اینکه کودک بزرگ شود تا این ضرورت را درک کند.
گام اول: الگوی مناسبی برای فرزندانمان باشیم اگر کودک ببیند که والدین او و بقیه افراد خانواده مرتب مسواک می زنند خود نیز چنین احساس نیازی می کند.
این عمل را می توان از 2 سالگی شروع کرد و از خمیر دندانهای میوه ای مسواک های عروسکی استفاده کنیم ، اجازه بدهیم کودک خودش مسواک را در دست بگیرد و سعی کند از ما تقلید کند.
گام دوم که در زمان مسواک کردن می توان از ترانه هایی با همین مضمون استفاده کرد.
گام سوم : از کودک بخواهیم بر مسواک زدن ما نظارت کند . اجازه دهیم بعضی از مواقع از طرز مسواک زدن ما ایراد بگیرد و آن را رفع کنیم وقتی انجام داد به او بگوییم.

« حالا نوبت من است که کار آگاه مسواک زدن تو شوم» . می توانیم برای جذاب شدن از ذره بین ، کلاه و … استفاده کنیم.

گام چهارم: به کودک بگویید با زبان خود روی دندانهایش بکشد تا تمیزی را حس کند . این احساس خوب او را تشویق می کند که از مسواک کردن لذت ببرد.

گام پنجم: می توان از شکل صفحه بعد برای کنترل مسواک زدن کودک استفاده کرد به این صورت که هر شب بعد از مسواک کردن یکی از میکروب ها را خط بزند.

منبع: مادرانه، روانشناسی رفتار با کودک- فرشته گودرزی